Mer fakta om BB Sollefteå

Sollefteå BB/förlossning har dryga 620 besök, poliklinisk verksamhet, varje år. Det kan innebära att en gravid kvinna söker för t ex minskade fosterrörelser, misstänkt vattenavgång, smärta i buken eller att hon tror att förlossningen startat (om inte så är fallet så skickas de ofta hem igen i väntan på förlossningsstart). De med graviditetsillamående blir ofta inlagda för att få vätska och medicin mot illamående intravenöst. Vi har hand om alla aborter också, vilket är ganska många (har inga siffror på det just nu). Detta är en del av det vi sysslar med förutom förlossningar.  Vi har även amningsmottagning där mödrar men amningsproblematik söker hjälp/råd/stöd.
De som gått på, vad vi kallar, tidig hemgång kommer tillbaka när barnet är 48 timmar gammal för hörselkontroll, PKU-prov och barnläkarundersökning.

Slutenvårdstillfällen varje år är drygt 560 stycken, innebär ungefär 1470 vårddagar (gynpatienter inräknade). Vi har ofta två gynoperationer/vecka då patienten kommer dagen innan och sover över till dagen efter operation. De kommer dagen innan pga de långa avstånden, de som kan brukar vilja komma på operationsdagens morgon.
Man undrar var dessa skall få plats och hur personalen skall ha tid att hjälpa dessa kvinnor?

År 2014 kostade ett vårdtillfälle vid förlossning (både vaginal och kejsarsnitt inräknade) i snitt:
Sundsvall 26 868kr
Sollefteå 31 360kr
Ö-vik: 41 791kr

Detta blir missvisande då kvinnor i Sundsvall ofta blir flyttade till vårdhotellet och själva kvinnokliniken inte blir belastad för hela deras vårdkostnad.
Då Sollefteå har lägst antal kejsarsnitt borde vi vara det billigare alternativet av alla tre kliniker.
År 2015 hade vi 8,2% kejsarsnitt vilket är anmärkningsvärt lågt!
Inte helt säker men tror att Sundsvall låg runt 15% samma år.
Kostnaden hos oss kan vara högre beroende på de långa avstånden och stort antal flyktingar, vilket innebär fler vårddygn. De som har långt att åka brukar vilja stanna tills efter PKU-provet är taget då barnet är 48h, vilket är fullt förståeligt.

Det mest kostnadskrävande inom förlossningsvård är givetvis kejsarsnitt. Tittare man i ett längre perspektiv så kommer dessa kvinnor kosta mycket även i framtiden då en vaginal förlossning kanske inte kommer att kunna utföras pga tidigare kejsarsnitt.
Kejsarsnitt innebär en ökad risk för både barn och mor!

Vi i Sollefteå är Sverigeledande i lägst antal kejsarsnitt av en anledning.
Om vi försvinner kommer snittstatistiken öka avsevärt då vårt arbetssätt går förlorat, kvinnor och deras partner kommer känna sig mer otrygga och i större utsträckning kräva kejsarsnitt.
Detta innebär inte bara en ökad kostnad för landstinget nu och framöver utan även en ökad fara för kvinnor och barn.

Ökade transportkostnader väntar…
En ambulanstransport kostar ca 900kr/mil.
För sjukresor debiteras landstinget: centrala junsele – Sundsvall ca 2000kr, centrala Ramsele – Sundsvall ca 1700kr,  tänk så mycket flyktingar det bor i utkanten av Ångermanland!