Om BB Sollefteå

Arbetsbeskrivning beträffande BB/Förlossning i Sollefteå

 

När man talar om antal förlossningar glömmer man gärna att en normalförlossning för en förstföderska tar ca 12-18 timmar i genomsnitt. Vi barnmorskor ska då finnas vid den födande kvinnans sida och snabbt fånga upp om något verkar ”gå snett”. Detta kräver både kunskap och engagemang. Till vår hjälp har vi en del teknisk utrustning (t ex CTG) och i de fall vi behöver gå vidare med läkarinsatser, så har vi jourhavande förlossningsläkare/gyn.specialist 24 tim/dygn. Vi förlöser lika många per barnmorska som man gör i Sundsvall.

Vi sitter även ihop och har ett nära samarbete med kringverksamheter såsom narkos och operationspersonal, Barnläkare, sköterskor och blodcentral.

 

Innan förlossningen har vi dygnetruntverksamhet där vi kan ta emot gravida med besvär som kan skötas polikliniskt såsom:

  • Minskade fosterrörelser (undersökning av barnets status med ev åtgärd).
  • Bedömning av eventuell anledning till igångsättning av förlossning (Mamman kan ha gått över tiden, barnet kan vara lite tillväxthämmat eller annat).
  • Kontroll av högt blodtryck och annan utredning av tecken på havandeskapsförgiftning (dessa patienter läggs ofta in för vila då det finns risk för försämring med kramper som yttersta konsekvens).
  • Blödningar i graviditeten, som kan vara allt från beskedliga till mycket allvarliga (Moderkaksavlossning).

 

För inte så länge sedan kom det in en kvinna i graviditetsvecka 28 med moderkaksavlossning och blödning. Hon kunde genomgå akut kejsarsnitt och våra barnläkare kunde upprätthålla andning och cirkulation till dess Umeå barnteam kunde hämta barnet. Barnet klarade sig trots att den föddes 12 veckor för tidigt. Man vill inte tänka på vad som hade hänt med ambulansfärd på drygt en timme….

 

  • Vi kan även erbjuda sk Aurorasamtal för kvinnor med förlossningsrädsla. Dessa kvinnor behöver stöd för att våga gå igenom en vaginalförlossning eller om man bara behöver en ordentlig genomgång av vad som hänt efter en traumatisk upplevelse.

Vi vet att det finns många anledningar till att stödja kvinnan till att våga föda vaginalt och där ligger vi under fem års tid bland tätskiktet i Sverige.

 

När barnet är fött handlar det om övervakning av den nyförlösta modern för att fånga upp komplikationer som blödning bl a.

En del undervisning och stöttning av amning och skötsel av barnet innan mor och barn kan gå hem. Barnet undersöks av barnläkare för att snabbt upptäcka ev hjärtfel eller andra tecken till sjukdom eller tillstånd.

En del barn drabbas av nyföddhetsgulsot och måste då ljusbehandlas. Dessa barn behandlas på BB tillsammans med modern.

Efter 48 timmar tas blodprov (PKU) på alla barn och man utför dessutom en hörseltest (OAE).

 

För de barn som gått på THG (tidig hemgång) har vi återbesöksmottagning varje förmiddag, där vi tar PKU, OAE samt en andra barnläkarundersökning. Där följs även modern upp och eventuella besvär bedöms och behandlas vb.

 

I de fall mödrar behöver inläggning pga besvär efter förlossning, så kan mor och barn läggas in för behandling.

På större sjukhus finns amningsmottagning. Denna finns inbakad i vår verksamhet med befintlig personal.

Patienter med svårt graviditetsillamående kan ibland behöva läggas in och få

” dropp.”

 

Varje vecka opereras två patienter för gynekologiska åkommor. Vi har även hand om akuta gynekologiska fall såsom blödning (kan vara extrauterin graviditet som kan behöva snabb operation.) Vi har inget patienthotell och detta i kombination med långa resvägar gör att patienten får stanna till nästa dag.

 

Sen har vi aborterna som är ca 2-4/vecka. En del behöver inläggning under aborten och i de fall man befarar att det finns rester kvar, kan en sk skarpning på operation bli nödvändig. Speciellt om patienten blöder. Aborter kan alltså inte genomföras utan tillgång till gynekologisk läkare som kan utföra ett sådant ingrepp (i narkos). Operationspersonal och narkospersonal måste alltså också finnas tillgänglig.

 

På BB/Förlossningsavd. finns en öppen telefon dygnet runt. Där svarar vi på allehanda frågor i ämnet och allt större del handlar om tolksamtal till nyanlända.

Asylsökande, flyktingar och andra nyanlända har blivit många till antalet. Detta ställer nya och utökade krav på sjukvården. Vi tar ofta emot dessa mammor i ambulans då det brister med tillgång till annat färdsätt. Vi försöker att hänvisa till sjukresor de gånger man ringer innan man kommer in. Sjukresor har dock underkapacitet vid stora delar av dygnet. Detta medför att en ambulans blir upptagen, när den inte skulle behöva vara det. Den ambulansen lär bli mer upptagen i en framtid med längre restid till vården….

Många gånger har den här patientkategorin en hälsa som tillsammans med språksvårigheter gör att vi inom professionen klassificerar dessa patienter som högriskpatienter.

Våra cancerpatienter har petats ut från sin ordinarie avdelning 15 av Leif Israelsson och hänger nu utanför vården. Där ska man försöka hitta en plats från fall till fall… Det finns hårresande exempel på hur denna patientgrupp behandlats och skjutsats runt i länet med illamående och smärtor som extra svårighet. UNDER ALL MÄNSKLIG VÄRDIGHET!

 

Vi har ett arbetsklimat oss tolv barnmorskor, två undersköterskor och läkare som gör att vi kan stå ut med nuvarande ledarskap och styrning. De idéer som kommer fram är besparingsförslag, som vi alla vet, inte kommer att hålla då man inte räknat med alla parametrar. Det är heller inte meningen och man måste tro att vi är dumma på riktigt om man försöker tala om att lösningen på problemet är att kraftigt minska samhällsservicen för inlandsborna.

 

I förrgår talade man om för oss medborgare att man tillsatt 10 miljarder kronor för att kommuner och landsting inte skulle behöva försämra samhällsservicen. Samma dag fick vi veta av vår Sundsvallsbaserade verksamhetschef M Dahmoun att man tänker lägga fram hennes förslag till besparing, dvs nedläggning av förlossning och gynop. här i Sollefteå. Eftersom vårt upptagningsområde är hela inlandet så förstår ju alla att detta medför en försämring för inlandets kvinnor och barn. Detta drabbar ju även männen.

Det är slående hur man gått i fällan att anamma industrins mantra att ”suga upp” små enheter och tro att det kommer ut en vinst på andra sidan. Det kanske gäller volvobilar, men då det gäller kvinnor och barn, så blir effekten inte vinst vare sig i pengar eller omvårdnad. När arbetsmiljön hårdnar tar arbetskraften till det enda medel man har: man slutar, alternativt startar eget som stafettpersonal, så att man har en möjlighet att påverka sin situation.

Man säger att gynmottagningen blir kvar, men mig veterligt kommer inte våra fasta läkare att bemanna denna. Man slutar och den måste då bemannas av andra läkare, ev stafettläkare. Ja, så har man då avslutat sitt uppdrag och kvar blir….?????

 

I Schweiz är de största sjukhusen jämförelsevis små till storleken men världsledande i många fall. Där har folkstyret med direkt demokrati haft en stor betydelse.

Om man frågar befolkningen så får man andra svar än om man frågar högt uppsatta tjänstemän.

Betyder detta någonting?

Ja, i nästa val kommer det att göra det…..

Med vänlig hälsning från barnmorskorna i Sollefteå.